Estat propi. Estudis i consideracions sobre la seva viabilitat

Presentació

Catalunya està vivint un procés d’evolució política que, si atenem la major part de la composició del seu Parlament, expressa una voluntat d’esdevenir un estat propi, ja sigui amb un encaix a l’Estat espanyol o com a estat independent.

La Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans s’ha dedicat en aquests darrers anys a estudiar i debatre els avantatges i inconvenients de constituir Catalunya en un estat.

Per contribuir des de l’àmbit acadèmic a aquest debat social i polític us fem a mans el repositori en què es van aplegant, en versió catalana i anglesa, diverses ponències encarregades a especialistes en el camp de les ciències socials, amb l’objectiu d’aportar elements de reflexió crítica a l’esmentat debat.

 

Josep Gonzàlez-Agàpito

President

Secció de Filosofia i Ciències Socials